Nie odnaleziono wydarzeń!
Nie odnaleziono wydarzeń!

Zarząd

Info:
Klub jest zarejestrowany w  Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168707.

Siedziba główna klubu:

Ośrodek Szkoleniowy SKT „TIGER”
Ul. Wrocławska 29 (D.H. ODRA – Ip.)
58-200 Dzierżoniów

Dane do wystawiania rachunków i faktur:

Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER”
Ul. Wrocławska 29, 58-200 Dzierżoniów

NIP: 882-00-19-528
REGON: 890239789
KRS: 0000168707
konto: 36 9527 0007 0033 4479 2000 0001

Adres do korespondencji:

Sportowy Klub Taekwon-do „TIGER”
Ul. Mickiewicza 18/2, 58-200 Dzierżoniów

Zarząd:
Monika Maniak – Prezes
Marcin Tadeusz Klaus – Wiceprezes
Magdalena Paulina Kozak – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Dariusz Swat – Przewodniczący
Łukasz Kozak – Wiceprzewodniczący
Damian Jagodnicki – Sekretarz

GDPR