Nie odnaleziono wydarzeń!
Nie odnaleziono wydarzeń!

TRENINGI WE WSZYSTKICH SEKCJACH – ODWOŁANE

UWAGA!!
Zgodnie z rozporządzeniem ministerstwa o ogólnopolskim zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych, w tym klubów sportowych, jesteśmy zmuszeni do zawieszenia również naszych zajęć. Zarząd klubu poinformuje wkrótce jak rozwiążemy ten problem w kwestii nadrobienia powstałych zaległości treningowych…

GDPR