galeria
aktualności
tu dzialamy
sklep
download
benefit1
benefit2
ok system

Zarząd

WŁADZE
Klub jest zarejestrowany w  Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168707.
Zarząd:
Sebastian Maniak – Prezes
Marcin Tadeusz Klaus – Wiceprezes
Magdalena Paulina Kozak – Sekretarz

Komisja Rewizyjna:
Dariusz Swat – Przewodniczący
Łukasz Kozak – Wiceprzewodniczący
Damian Jagodnicki - Sekretarz